Hanne Simonsen

Penslerne har fulgt mig hele livet ........ som datter af en tidligere malersvend og en ungdoms-kunstmaler, samt barnebarn af en mangeårig malermester.

Jeg har altid været glad for at tegne og male, og startede i teenageårene med at dekorere vægge med strukturmaling i sprælske farver og asymmetriske mønstre ved brug af usædvanligt malergrej som murerspartler, svampe og tape. 

Mange år senere købte jeg ved et tilfælde nogle lærreder og oliemaling, et år senere et stafeli osv., - nu kan jeg ikke undvære at udfolde mig kreativt fra tid til anden.  

Jeg er autodidakt - når man ser bort fra den oplæring jeg har fået med i bagagen fra min familie - og er dermed "bare gået igang", det har den fordel at ingen sætter hindringer i vejen for èn - jeg maler som jeg har lyst.  

Stilen kan sammenfattes som værende abstrakt og farvemættet i rigtig mange lag. Jeg laver en "3-D-effekt" idet jeg bruger sten, sand, stof og snor mv. der flyder ind i maleriet og skaber dybde og drama.

Det er vigtigt for mig at resultatet får energi og kraft i sit udtryk, ligesom jeg både kan lide at illustrere følelsen af glæde, sorg, enthusiasme og vrede - elementer i et liv.

mvh.

Hanne Simonsen

 

Paint brushes has followed me all life .... as a daughter of a former painter and a youth painter, as well as grandaughter of a longstanding painter.

I have always been happy to draw and paint, and started in the teens by decorating walls with texture paint in sparky colors and asymmetric patterns using unusual painter gear like bricklayer spatulas and tape.

Many years later, I bought a few canvases and paints, a year later an easel etc., now I can not help unfolding creativity from time to time.

I am autodidact - when I ignore the training I have received from my family`s luggage - and thus "just started". It has the advantage, that nobody puts obstacles in the way of one - I paint as I like.

The style can be summed up as being abstract and colorsaturated in very many layers. I make a "3D-effect" using stone,sand, fabric, string etc. flowing into the painting and creates depth an drama.

It is important to me that the result gets energy and power in its expression, as I like to illustrate the feelings of joy, sorrow, enthusiams and anger - elements of a life.

Regards

Hanne Simonsen

 

 

 

 

In English - scroll down the page.
Billedkunstner Hanne Simonsen